Kviz - Splošni pogoji uporabe

Kviz (v nadaljevanju »storitev«) je razvila družba Bayer d. o. o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju »mi«, »nas« ali »naš«).

Pridržujemo si pravico storitev kadarkoli ukiniti oziroma jo delno ali v celoti spremeniti. Ne prevzemamo odgovornosti za nedelovanje storitve, kot  posledica napačne uporabe, neznanja, izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile ali onemogočile uporabo storitve oziroma kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v kvizu.

Nakup ni pogoj za sodelovanje. Dostop je prost in brezplačen. Sodeluje lahko vsak, na lastno odgovornost. Za sodelovanje se ni treba prijaviti. Zbiramo le anonimne statistične podatke z namenom izboljšanja funkcionalnosti in delovanja storitve. Več o tem si lahko preberete v naši Izjavi o zasebnosti.