IZJAVA O ZASEBNOSTI

To spletno mesto (v nadaljevanju: »spletno mesto«) zagotavljaBayer d.o.o., Bravničarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju »mi« ali »nas«). Za dodatne informacije o ponudnikuspletnega mesta si oglejte naše podatke o podjetju.

Obdelava osebnih podatkov

V nadaljevanju vam želimo predstaviti informacije o tem, kakopoteka obdelava vaših osebnih podatkov, ko uporabljate našespletno mesto. Če v naslednjih poglavjih ni navedeno drugače, pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov izhaja izdejstva, da je takšna obdelava nepogrešljiva za dostop do funkcijspletnega mesta, ki ga zahtevate (točka b prvega odstavka 6. členaSplošne uredbe o varstvu podatkov).

Uporaba našega spletnega mesta

Dostop do našega spletnega mesta

Ko dostopate do našega spletnega mesta, vaš brskalnik prenesenekatere podatke na naš spletni strežnik. Razlogi za ta prenos so tehnične narave, obenem pa je nujen za to, da lahko dostopate do želenih informacij. Da bi lažje dostopali do spletnega mesta, se zbirajo naslednji podatki, ki se za kratek čas shranijo in uporabijo:

 • IP-naslov
 • datum in čas dostopa
 • razlika v časovnem pasu v primerjavi z greenwiškim časom(GMT)
 • vsebina zahtevka (specifična stran)
 • stanje dostopa/koda stanja HTTP
 • prenesena količina podatkov
 • spletna stran, ki zahteva dostop
 • brskalnik, jezikovne nastavitve, različica operacijskega sistemaprogramske opreme brskalnika in površina

Poleg tega bomo za zaščito svojih legitimnih interesov te podatkeshranili za omejeno časovno obdobje, kar nam bo omogočilo, da bomo sprožili sledenje osebnih podatkov v primeru poskusanepooblaščenega dostopa do naših strežnikov (točka f prvegaodstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

Nastavitve piškotkov

Kaj so piškotki?

To spletno mesto uporablja tako imenovane »piškotke«. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se prek vašega brskalnika shranijo v pomnilnik vašega terminala. Pri tem shranjujejo določeneinformacije (na primer izbrani jezik ali nastavitve mesta), ki nam jihlahko vaš brskalnik (odvisno od življenjske dobe piškotka) pošlje obvašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

Katere piškotke uporabljamo?

Razlikujemo med dvema vrstama piškotkov: (1) funkcionalni piškotkiso tisti, brez katerih bi bila funkcionalnost našega spletnega mestaokrnjena, medtem ko se (2) izbirni piškotkiuporabljajo za analizospletnega mesta ter v trženjske namene. Naslednje preglednicevsebujejo podroben opis piškotkov, ki jih uporabljamo:

Skladno z vašim soglasjem

Izbirne piškotke uporabljamo le, če smo pred tem pridobili vaše soglasje za njihovo uporabo (točka a prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Ob vašem prvem obisku našega spletnega mesta se bo pojavila prošnja za soglasje za namestitev izbirnih piškotkov. Če boste podali soglasje, bomo na vaš računalnik namestili piškotek, prošnja pa se nato ne bo več pojavila vse dokler bo nameščeni piškotek aktiven. Po izteku življenjske dobe piškotka ali če boste sami izbrisali piškotek, se bo prošnja za soglasje ponovno pojavila ob vašem naslednjem obisku našega spletnega mesta.

Kako lahko preprečite namestitev piškotkov

Seveda lahko naše spletno mesto uporabljate tudi, če ne namestitepiškotkov. V svojem brskalniku lahko kadar koli nastavite alipopolnoma onemogočite uporabo piškotkov. Vendar lahko to omejifunkcije ali negativno vpliva na uporabniško prijaznost spletnegamesta. Z izbiro možnosti za umik soglasja, ki je navedena v zgornjipreglednici, lahko kadar koli zavrnete namestitev izbirnih piškotkov.

Analiza spletnega mesta

Na svojem spletnem mestu uporabljamo spletno storitev za analizoGoogle Analytics podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene države Amerike (v nadaljevanju »Google«).

Podjetje Google bo v našem imenu analiziralo vašo uporabo našega spletnega mesta. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in vaša ločljivost zaslona), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Zadevne podatke v anonimni obliki bodo nato posredovali nam. V tem postopku vaši podatki o uporabi ne bodo povezani z vašim celotnim IP-naslovom. Na našem spletnem mestu smo aktivirali funkcijo za zagotavljanje anonimnosti IP-naslova, ki jo ponuja podjetje Google, pri čemer funkcija poskrbi za izbris zadnjih 8 bitov (IPv4) IP-naslova ali zadnjih 80 bitov (IPv6) vašega IP-naslova. Poleg tega s sklenitvijo posebnih sporazumov z [Googlom], zagotavljamo ustrezno raven varstva podatkov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s strani podjetja Google v ZDA.

Svoje soglasje za uporabo spletne analize lahko kadar koliumaknete, in sicer tako, da prenesete in namestiteponujen Googlov vtičnik za brskalnik ali pa tako, da izberete»izklop« v zgornji preglednici, pri čemer bo nameščen zavrnitveni(opt-out) piškotek. Obe možnosti bosta preprečili izvajanje spletneanalize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, na katerega stenamestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišete zavrnitvenegapiškotka.

Več informacij o storitvi Google Analytics je na voljo v Pogojih za uporabo storitve Google Analytics, v Smernicah za zasebnost in zaščito podatkov storitve Google Analytics in v Pravilniku o zasebnosti podjetja Google.

Spletno vedenjsko oglaševanje

To spletno mesto uporablja storitev DoubleClick, t. i. storitev za ciljno usmerjeno oglaševanje podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Združene državeAmerike (v nadaljevanju »Google«).

Podjetje Google bo analiziralo vašo uporabo tega spletnega mesta. V te namene bomo uporabili piškotke, ki so podrobneje opisani v zgornji tabeli. Podatki v povezavi z vašo uporabo našega spletnega mesta (npr. napotitveni URL, naše spletne strani, ki ste jih obiskali, vaša vrsta brskalnika, jezikovne nastavitve, vaš operacijski sistem in vaša ločljivost zaslona), ki jih bo zbralo podjetje Google, bodo preneseni na strežnik podjetja Google v Združenih državah Amerike, kjer bodo ti podatki shranjeni in analizirani. Skupaj s partnerjem, podjetjem Google, bomo te informacije uporabili, da bomo oglase prilagodili glede na vaša zanimanja, omejili število pojavitev istega oglasa, ocenili učinkovitost promocijskih kampanj in bolje razumeli obnašanje obiskovalcev po ogledu določenega oglasa. Ko obiščete drugo spletno mesto, ki je del tako imenovanega »Prikaznega omrežja Google«, se vam bodo na podlagi informacij, zbranih na naši spletni strani, prikazali pojavni oglasi (pop-up), ki bodo prilagojeni vam in temu, kar vas zanima.

Soglasje za tovrstno analizo vaše uporabe spletnega mesta lahkokadar koli umaknete s klikom na gumb za izklop v zgornji preglednici (v tem primeru bo nameščen zavrnitvenipiškotek) ali tako, da prenesete in namestite Googlov vtičnik za brskalnik, ki ga nudi podjetje Google. Obe možnosti bosta preprečiliizvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, nakaterega ste namestili vtičnik, oziroma dokler ne izbrišetezavrnitvenega piškotka.

Več informacij v povezavi s storitvijo Google DoubleClick je na voljov Oglaševalskih smernicah za zaščito podatkov podjetja Google.

To spletno mesto uporablja tudi storitev za ciljno usmerjenooglaševanje Trade Desk našega partnerja The Trade Desk, Inc., 42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001 (“Trade Desk”).

Trade Desk se uporablja za tako imenovano ponovno trženje, oglaševanje glede na vašo uporabo naše spletne strani. Soglasje za tovrstno analizo vaše uporabe spletnega mesta lahko kadar koliumaknete s klikom na gumb za izklop v zgornji preglednici, s čimerse bo namestil zavrnitveni piškotek, ali tako, da obiščete spletno stran za odjavo storitev Trade Desk. Obe možnosti bosta preprečiliizvajanje spletne analize, vendar le v primeru uporabe brskalnika, s katerim ste soglasje umaknili in pod pogojem, da ne izbrišetezavrnitvenega piškotka.

Več informacij v povezavi s storitvijo Trade Desk je na voljov Pravilniku o zasebnosti podjetja Trade Desk.

Uporaba obrazcev za stik

Z nami lahko stopite v stik neposredno prek obrazcev, ki so na voljona naši spletni strani. Še posebej vas prosimo, da nam posredujetenaslednje informacije:

 • elektronski naslov
 • ime in priimek
 • naslov
 • številko telefona

Informacije, ki nam jih boste posredovali prek obrazca za stik, bomozbirali in obdelali izključno v povezavi z obravnavo vaše zahteve.

Zunanje storitve ali vsebine na našem spletnemmestu

Na svojem spletnem mestu uporabljamo storitve in/ali vsebinetretjih oseb. Ko uporabljate storitve tretjih oseb ali se prikazujejovsebine tretjih oseb, z zadevnimi ponudniki iz tehničnih razlogovizmenjate komunikacijske podatke.

Zadevni ponudnik storitev ali vsebin lahko za lastne namene pravtako obdeluje vaše podatke. Po naših najboljših močeh smo storitvein vsebine ponudnikov, ki podatke obdelujejo za svoje lastnenamene, nastavili tako, da je vsa komunikacija, ki ni namenjena zgoljpredstavljanju storitev in vsebin na naši spletni strani blokirana, alipa taka komunikacija poteka le, če ste se sami odločili za uporabozadevne storitve. Vendar pa nimamo nadzora nad podatki, ki jihzbirajo in obdelujejo tretje stranke, zato ne moremo dajatizavezujočih informacij o obsegu in namenu tovrstne obdelavepodatkov.

Nadaljnje informacije glede obsega in namena zbiranja ter obdelavevaših podatkov najdete v izjavah o zasebnosti ponudnikov, katerihstoritve in/ali vsebine uporabljamo in ki so odgovorni za zaščitovaših podatkov na tem področju:

Informacije o stranskih učinkih in pritožbah glede kakovosti

To spletno mesto ni namenjeno ali izdelano za komunikacijo v povezavi s stranskimi učinki, pomanjkanjem terapevtskeučinkovitosti, napakami pri uporabi zdravil, izdelki s sivegatrga/ponaredki zdravil, nepravilno ali neodobreno uporabo, pritožbami na kakovost in/ali drugimi vprašanji v povezavi z varnostjo in kakovostjo izdelkov družbe Bayer. Če želite poročati o neželenih dogodkih (stranskih učinkih), se prosimo obrnite nasvojega zdravnika ali farmacevta ali neposredno na nacionalnicenter za poročanje. Za prijavo neželenega dogodka ali pritožbo nakakovost zdravila lahko uporabite tudi našo spletno stran.

V primeru, da nam posredujete informacije o neželenih stranskihučinkih ali drugih težavah v povezavi z varnostjo ali kakovostjoizdelkov družbe Bayer, smo pravno zavezani k temu, da upoštevamovaše sporočilo. V tem primeru lahko stopimo v stik z vami z namenom pridobitve pojasnil. Posledično bomo morda morali o težavah, s katerimi ste nas seznanili, obvestiti pristojni zdravstveniorgan. V zvezi s tem bomo pri posredovanju vaših informacijuporabili psevdonim, kar pomeni, da ne bomo posredovaliinformacij, na podlagi katerih bi vas bilo mogoče identificirati. Morda bomo morali obvestila pod psevdonimom posredovati tudipodjetjem iz naše skupine in našim partnerjem, v kolikor bodo tiprav tako morali o tem obvestiti svoje pristojne zdravstvene organe.

Dodatne informacije o varstvu osebnih podatkov in poročanjustranskih učinkov so na voljo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov na področju farmakovigilance.

Prenos podatkov za pogodbeno obdelavo

Za obdelavo podatkov bomo v določeni meri uporabili specializiranepodizvajalce. Te podizvajalce skrbno izberemo in rednonadzorujemo njihovo delo. Na podlagi ustreznih sporazumov o obdelavi podatkov bodo ti podizvajalci obdelovali osebne podatkeskladno z našimi navodili, pri čemer se bodo strogo držali našihdirektiv.

Prenos podatkov tretjim osebam

aše podatke delimo z naslednjimi tretjimi osebami in v naslednjenamene:

Tretja oseba

Obseg in namenprenosapodatkov

Pravne podlage

Družba Bayer AG,
Kaiser-Wilhelm-Allee 1,
51373 Leverkusen,
Nemčija in z
njopovezane družbe

Neomejen za namene statističneobdelave,
segmentacijekupcev ter
trženjastoritev,
produktovali ostalih
aktivnostidružbe Bayer
AG in z njo
povezanihdružb

Krovni dogovor o souporabi podatkov

 

Informacije v povezavi z vašimi pravicami

Skladno z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov so vam nasplošno zagotovljene naslednje pravice:

 • Pravica do informacij v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jihshranjujemo.
 • Pravica do zahtevka za popravek, izbris ali omejeno obdelavovaših osebnih podatkov.
 • Pravica do ugovora zoper obdelavo podatkov za naš legitimeninteres, javni interes ali tržne raziskave, razen če dokažemo, da obstajajo nujni, upravičeni razlogi, ki prevladajo nad vašimiinteresi, pravicami in svoboščinami, ali če je tovrstna obdelavapodatkov potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambopravnih zahtevkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov.
 • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvopodatkov.
 • Soglasje za zbiranje, obdelavo in uporabo svojih osebnihpodatkov lahko kadar koli umaknete z učinkom od umika dalje. Več informacij najdete v zgornjem poglavju, ki opisuje obdelavopodatkov na podlagi vašega soglasja.

Če želite uveljavljati svoje pravice, prosimo naslovite svojo zahtevona spodnji naslov.

Stik

Za morebitna vprašanja v zvezi z zaščito podatkov se prosimo obrnite na odgovorno osebo za varstvo podatkov na naslovu:

Odgovorna oseba za varstvo podatkov
Bayer d.o.o.
Bravničarjeva ulica 13
1000 Ljubljana
E-mail: lpc.si@bayer.com

Sprememba izjave o zasebnosti

Izjavo o zasebnosti lahko občasno posodobimo. Posodobitve izjave o zasebnosti bodo objavljene na našem spletnem mestu. Vse spremembe začnejo veljati z dnem objave na našem spletnem mestu, zato priporočamo, da ga redno obiskujete, da bi se seznanili z morebitnimi posodobitvami.

Zadnja posodobitev: 12.02.2021.