Izjava o privatnosti-social-media | Domov

Izjava o privatnosti

Ovo je kanal društvenih mreža (u daljem tekstu „kanal“ ili „kanal društvenih mreža“) Bayer d.o.o. Beograd (u daljem tekstu „mi“). Za dodatne informacije koje se tiču provajdera kanala, pogledajte Imprint.

A. Rukovanje ličnim podacima

Ovim tekstom želimo da Vam pružimo informacije kako se rukuje Vašim ličnim podacima kada koristite naš kanal društvenih mreža. Ako nije drugačije posebno naznačeno, pravni osnov rukovanja Vašim ličnim podacima proističe iz činjenice da je takvo rukovanje uslov za dostupnost funkcionalnosti kanala koje ste vi tražili (član 12, stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

I. Koriščenje našeg kanala društvene mreže

1. Korišćenje komentara, poruka ili čavrljanje

Možete nam se direktno obratiti putem funkcija komentara, poruka ili čavrljanja koje su dostupne na našem kanalu društvenih mreža. Informacije koje ste dali u tom kontekstu, obradiće se samo u svrhe da Vam se odgovori, osim ako nisu navedene druge svrhe u ovoj Izjavi o privatnosti.

2. Informacije o neželjenim dejstvima i žalbe na kvalitet

Ovaj kanal nije namenjen niti kreiran za komunikaciju koja se tiče neželjenih dejstava, izostanka terapeutskog dejstva, medicinskih grešaka, proizvoda sa crnog tržišta/falsifikovanih proizvoda, nepravilne ili upotrebe proizvoda van odobrene primene, žalbi na kvalitet i/ili drugih problema koji se odnose na bezbednost ili kvalitet Bajerovih proizvoda. Ako želite da prijavite neželjena dejstva ili se žalite na kvalitet, molimo Vas kontaktirajte Vašeg lekara ili farmaceuta ili Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije ili možete koristiti naš web sajt za prijavu neželjenih dejstava.

Ako pak nama prijavite neželjena dejstva ili druge probleme koji se tiču bezbednosti i kvatiteta Bajerovih proizvoda, mi ćemo biti zakonski u obavezi da iskoristimo Vašu prijavu i možemo Vas kontaktirati kako bi dobili dodatne informacije. Dodatno, moraćemo da obavestimo Agenciju za lekove i medicinska sredstva Srbije o prijavi koji ste nam poslali. U skladu sa našom zakonskom obavezom, informacije koje ste nam dostavili biće prosleđene u obliku koji onemogućava identifikaciju, tj. ni jedna informacija na osnovu koje možete biti idetifikovani, neće biti prosleđena. Takođe, možda ćemo morati da prosledimo ovako obrađene informacije ostalim kompanijama Grupe Bajer i partnerima sa kojima sarađujemo, u onoj meri u kojoj su oni takođe u obavezi da obaveste svoje nadležne zdravstvene organe.

3. Upotreba opcije „Sviđa mi se”

Svako ko klikne opciju „Sviđa mi se” šalje informacije pružaocu usluga platforme, koji dalje nama pruža zbirne informacije o prosečnoj starosnoj strukturi, mestu prebivališta, polu, jeziku i aktivnosti svih korisnika koji su upotrebili funkciju „Sviđa mi se” u odnosu na naš Kanal društvenih medija. Ni u kom trenutku ne primamo informacije o pojedincima. Više pojedinosti o podacima koje prikuplja pružalac usluga platforme s tim u vezi potražite u izjavi o zaštiti privatnosti pružaoca usluga platforme koja je navedena u nastavku (D).

II. Alat za upravljanje društvenim mrežama

Upotrebljavamo alat za upravljanje društvenim mrežama kako bismo administrirali svojim računom i upravljali sadržajem koji delimo na svom Kanalu društvenih mreža, kao i interakcijama svojih posetilava (član 12, stav 1 tačka 1 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti). U tu svrhu, sve Vaše interakcije s našim Kanalom društvenih mreža (npr. komentari, oznake da Vam se nešto sviđa, objave, poruke) biće preneti i sačuvani u našem alatu za upravljanje društvenim mrežama.

Alatom za upravljanje društvenim mrežama omogućuje se analiza ukupnih interakcija naših posetilaca s našim Kanalom društvenih mreža kako bi se, na primer,

 • utvrdili najaktivniji posetioci
 • utvrdila naklonost posetilaca automatskom i ručnom bodovanju
 • identifikovali i odredili zagovornici trgovačke marke i ključne osobe od uticaja
 • filtrirale poruke radi prepoznavanja i brisanja neželjenih poruka.

Vodimo evidenciju Vaših interakcija s nama dok god ste redovno u interakciji s nama. Izbrisaćemo evidenciju Vaših interakcija ukoliko niste u interakciji s nama više od 2 godine.

III. Slušanje društvenih mreža

Sprovodimo takozvano slušanje društvenih mreža. Slušanje društvenih mreža proces je prepoznavanja i procenjivanja onoga što se govori o privrenom društvu, pojedincu, proizvodu ili trgovačkoj marki na kanalima društvenih mreža. Upotrebljavamo usluge slušanja društvenih medija isključivo na javno dostupnom sadržaju kako bismo

 • pretraživali ključne reči na kanalima društvenih mreža
 • videli količinu razgovora kad god korisnici stupaju u interakciju s našom trgovačkom markom
 • videli vizuelne analitičke prikaze trendova razgovora tokom određenog vremenskog razdoblja
 • pretraživali, filtrirali i analizirali tokove razgovora i
 • pratili javno dostupna mišljenja, izjave ili druge interakcije na kanalima društvenih mreža određenih pojedinaca ili subjekata koji su važni za nas i naše poslovanje (tzv. idejni predvodnici).

Upotrebljavamo zaključke od slušanja društvenih mreža kako bismo

 • bolje razumeli naklonost, nameru, raspoloženje i tržišne trendove, kao i kako bismo bolje razumeli potrebe svojih klijenata ili drugih zainteresovanih strana i time poboljšali svoje usluge i proizvode, te
 • identifikovali neželjena dejstva, izostanak terapeutskog dejstva, medicinske greške, proizvode sa crnog tržišta/falsifikovane proizvode, nepravilne ili upotrebe proizvoda van odobrene primene, žalbe na kvalitet i/ili druge probleme koji se odnose na bezbednost ili kvalitet Bajerovih proizvoda.

Sprovodimo slušanje društvenih mreža na pravnoj osnovi zakonske dozvole kojom se omogućuje obrada neophodna za ostvarivanje legitimnog interesa, odnosno prethodno opisanih svrha u koje upotrebljavamo zaključke od slušanja društvenih mreža (član 12, stav 1 tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

B. Informacije koje se tiču Vaših prava

Sledeća prava Vam mogu biti dostupna, u skladu sa primenljivim zakonom o zaštiti podataka o ličnosti:

 • Pravo na informisanje o Vašim ličnim podacima koji su skladišteni kod nas;
 • Pravo na zahtev za izmenu, brisanje ili ograničenu obradu Vaših ličnih podataka;
 • Pravo na prigovor na obradu podataka za svrhe iz našeg legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uverljivi, opravdani razlozi koji prevazilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada sprovodi u svrhu potvrde, primene ili obrane pravnih zahteva;
 • Pravo na prenošenje podataka;
 • Pravo da uložite žalbu organu za zaštitu podataka;
 • U bilo kom trenutku, možete da povučete Vašu saglasnost o prikupljanju Vaših podataka, obradi i njihovom korišćenju.

Ako želite da iskoristite svoja prava, molimo Vas uputite Vaš zahtev na kontakt koji je naznačen ispod (C).

C. Kontakt

Za bilo kakva pitanja koja se tiču zaštite ličnih podataka, molimo Vas pošaljite na privatnu poruku preko funkcije poruka na našem kanalu društvene mreže ili kontaktirajte naše lice za zaštitu podataka o ličnosti na adresu:

Lice za zaštitu podataka o ličnosti
Bayer d.o.o.
11070 Beograd
Email:zastita.podataka.o.licnosti@bayer.com

D. Obrada ličnih podataka koju vrši pružalac usluga platforme

Imajte na umu da će pružalac usluga platforme ovog kanala društvene mreže takođe obrađivati Vaše podatke o ličnosti kada posetite naš kanal društvenih mreža. Više informacija potražite u izjavi o privatnosti pružaoca usluga platforme ovog kanala društvenih mreža.

E. Dopuna Izjave o privatnosti

Možemo ažurirati našu Izjavu o privatnosti s vremena na vreme. Ta ažuriranja će biti objavljenja na našem kanalu društvenih mreža. Ažuriranja naše izjave o privatnosti biće objavljena na našem kanalu društvenih mreža. Sve izmene stupaju na snagu nakon objavljivanja na našem kanalu društvenih mreža. Stoga preporučujemo da redovno posećujete kanal društvenih mreža kako biste se informisali o mogućim ažuriranjima.

Ažurirano: 14.07.2021.